close

√ Apakah Yang Di Maksud Dengan Masalah Sosial Laten Dan Masalah Sosial Manifest?

Apakah yg di maksud dgn duduk perkara sosial laten & duduk perkara sosial manifest?

persoalan laten dalah dilema sosial yg bahwasanya telah ada
duduk perkara soal manifest yakni maslah sosial yg timbul balasan ketimpangan antara nilai  dan norma sosial.

acuan dilema sosial konkret & laten ??

Contoh masalah aktual :
-Korupsi
-Kemiskinan
-Wabah penyakit
-Pengangguran.

Contoh persoalan sosial Laten :
-Fashion wanita yg tak cocok dgn fatwa Agamanya.

Apa yg dimaksud dgn “dilema sosial nyata” & “problem sosial laten”? Berikan masing-masing dua acuan!

Apa yg dimaksud dgn “duduk perkara sosial kasatmata” & “problem sosial laten”

 • Masalah sosial konkret adalah suatu masalah sosial yg timbul sebagai balasan dr adanya antara norma & tindak perilaku yg tak sebanding. Contohnya seperti tindakan manipulasi dokumen negara, korupsi
 • Masalah sosial laten ialah sebuah perilaku masyarakat yg mengesampingkan sebuah aturan yg sudah dibentuk, mirip tak memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya

Pembahasan

Sosiologi ialah sebuah ilmu pengetahuan yg memiliki objek kajian berupa penduduk & memiliki konsentrasi pembahasan berupa kehidupan sosial & tanda-tanda – tanda-tanda sosial yg terdapat disekitar lingkungan masyarakat. Suatu ilmu sosiologi mempunyai ciri – ciri diantaranya :

 • Kumulatif, teori sosiologi yg kita pahami saat ini merupakan hasil pengembangan dr teori sosiologi yg sudah ada sebelumnya
 • Bersifat non etis, sebuah ilmu sosiologi berupaya untuk mengungkap suatu fakta pada fenomena sosial yg terjadi disekitar lingkungan masyarakat
 • Empiris, suatu ilmu sosiologi dapat bermula dr hasil sebuah observasi atau pengamatan
 • Teoritis, sebuah ilmu sosiologi ialah suatu ilmu wawasan yg bersifat abstrak yg disusun berdasarkan hasil observasi empiris

Adapun sifat & hakikat sebuah ilmu sosiologi antara lain :

 • Sosiologi ialah suatu ilmu pengetahuan
 • Sosiologi ialah sebuah ilmu sosial
 • Sosiologi merupakan suatu ilmu yg dapat menciptakan sebuah pengertian – pemahaman gres
 • Sosiologi ialah sebuah ilmu sosial
 • Sosiologi ialah suatu ilmu yg rasional
 • Sosiologi ialah suatu ilmu yg murni
 • Sosiologi merupakan sebuah ilmu yg abstrak

Pelajari lebih lanjut

1. Pengertian sosiologi sosiologiku .co.id/tugas/3387945

2. Contoh sosiologi sosiologiku .co.id/peran/363693

3. Contoh sosiologi statis sosiologiku .co.id/tugas/11960555

Detail balasan

Kelas : 10

Mapel : Sosiologi

Bab : Sosiologi dlm kehidupan

Kode : 10.20.1

Kata kunci : Sosiologi  

Apa yg dimaksud dgn problem sosial positif & persoalan sosial laten berikan masing-masing 2 contoh

sosial faktual : suatu prilaku yg lazimterjadi d sekitar kita / umumd lakukan
ex : bantu-membantu membersihkan parit
sosial laten –

teladan dilema sosial laten yaitu?

Contoh masalah sosial laten antara lain  korupsi, musibah mirip banjir

Pembahasan

Sosiologi ialah suatu ilmu wawasan yg memiliki objek kajian berupa penduduk & memiliki konsentrasi pembahasan berbentukkehidupan sosial & tanda-tanda – tanda-tanda sosial yg terjadi disekitar lingkungan penduduk . Suatu ilmu sosiologi mempunyai ciri – ciri diantaranya :

 • Kumulatif, teori sosiologi yg kita pahami kini merupakan hasil pengembangan dr teori sosiologi yg telah ada sebelumnya
 • Bersifat non etis, suatu ilmu sosiologi ialah suatu ilmu yg berupaya untuk mengungkap sebuah fakta pada fenomena – fenomena sosial yg terdapat disekitar lingkungan masyarakat
 • Empiris, sebuah ilmu sosiologi merupakan sebuah ilmu yg bermula dr hasil suatu penelitian atau observasi
 • Teoritis, suatu ilmu sosiologi  merupakan suatu ilmu yg bersifat abstrak yg disusun menurut hasil pengamatan empiris

Adapun sifat & hakikat sebuah ilmu sosiologi antara lain :

 • Sosiologi ialah sebuah ilmu wawasan
 • Sosiologi ialah suatu ilmu sosial
 • Sosiologi merupakan suatu ilmu yg bersifat abstrak
 • Sosiologi merupakan suatu ilmu yg rasional
 • Sosiologi merupakan sebuah ilmu yg murni
 • Sosiologi ialah suatu ilmu yg katagoris
 • Sosiologi merupakan sebuah ilmu yg dapat menciptakan sebuah pengertian – pengertian gres

Pelajari lebih lanjut

1. Pengertian sosiologi sosiologiku .co.id/tugas/3387945

2. Contoh sosiologi sosiologiku .co.id/tugas/363693

3. Contoh sosiologi statis sosiologiku .co.id/peran/11960555

Detail balasan

Kelas : 10

Mapel : Sosiologi

Bab : Sosiologi dlm kehidupan

Kode : 10.20.1

  Turki - Republik Of Turkey capital Ankara