close

√ Pengetahuan Sosiologi Yang Dapat Diterapkan Dalam Mengatasi Budaya Korupsi Kecuali?

Pengetahuan sosiologi yg dapat dipraktekkan dlm menanggulangi budaya korupsi kecuali?

A. Menghilangkan aspek penunjang korupsi
B. Meningkatkan sosialisasi nilai & norma hukum
C. Mengkaji dampak buruk korupsi
D. Mengkaji langkah langkah pemberantasan korupsi
E. Mengamati setiap perilaku warga masyarakat

Berikut ini yg mencerminkan penerapan pengetahuan sosiologi dlm usaha menanggulangi kasus kemiskinan yakni

Jawaban:

sebagai pemecahan masalah sosial

Penjelasan:

kasus sosial muncul dr kekurangan dlm diri manusia ataupun golongan sosial

bersumber dri

a.ekonomis :misalnya kemiskinan

bagaimana penerapan pengetahuan sosiologi dlm menangani aneka macam perkara sosial?

Penerapann ilmu sosiologi berkaitan drngan pemecahan masalah contohnya dlm ilmu sosiologi, dipentingkan untuk menanggulangi masalah dgn cara berdamai & tak membengkak-besarkan kasus. Ilmu ini dapat diteralkan semoga kita tidal boleh membuat perkara keci menjadi perkara besar.

bentuk penerapan wawasan sosiologi dlm menangani kasus sosial yaitu

dgn pranat pranata yg ada

1.Bentuk penerapan wawasan sosiologi dlm menanggulangi kasus sosial yakni . . . .

A. penyediaan gosip yg mendalam

B.menunjukkan tindakan pemecahan

C.turut melakukan penelitian sosial

D.selaku pihak yg mmapu mengatasi persoalan

E.menentukan apakah suatu permasalahan perlu ditangani

E. menentukan apakah suatu permasalahan perlu di tangani

  Mengenai Kebijakan Masyarakat Adat