close

√ Tindakan Sosial Masyarakat Idealnya Diarahkan Untuk Mewujudkan

tindakan sosial penduduk idealnya diarahkan untuk merealisasikan

tindakan sosial penduduk idealnya diarahkan untuk merealisasikan Interaksi.

Tindakan sosial masyarakat idealnya diarahkan untuk merealisasikan…

Tindakan sosial masyarakat idealnya diarahkan untuk mewujudkan Interaksi sosial

Tindakan sosial masyarakat idealnya diarahkan untuk mewujudkan ….

Jawaban:

interaksi

Penjelasan:

Sosiologi ialah sebuah ilmu wawasan yg mempunyai objek kajian berupa masyarakat & memiliki fokus pembahasan berbentukkehidupan sosial & gejala – tanda-tanda sosial yg terdapat disekitar lingkungan masyarakat.

jadikan tanggapan yg terbaik

tindakan sosial masyarakat idealnya di arahkan untuk merealisasikan?

Jawaban:

interaksi sosial

Penjelasan:

maaf kalo salah,agar menolong

Tindakan sosial masyarakat idealnya diarahkan untuk merealisasikan…

Untuk merealisasikan keteraturan sosial dengan-cara objektif.

^-^

  Dampak Negatif Globalisasi Dibidang Sosial Budaya