close

2 Ayat Terakhir Al Baqarah

2 ayat terakhir al baqarah
Pendahuluan

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dipercaya sebagai wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surah yang memiliki keutamaan dan hikmah tersendiri. Salah satunya adalah surah Al Baqarah, yang memiliki dua ayat terakhir yang sangat istimewa. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang keutamaan, tafsir, dan hikmah dari dua ayat terakhir Al Baqarah.

Keutamaan 2 Ayat Terakhir Al Baqarah

Keutamaan dari dua ayat terakhir Al Baqarah sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah pada malam hari, maka akan mencukupinya. Dengan mengamalkan membaca dua ayat terakhir Al Baqarah di malam hari, kita akan mendapatkan berkah dan rejeki yang mencukupi dari Allah SWT. Keutamaan ini menunjukkan pentingnya kita sebagai umat Islam untuk rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2 ayat terakhir al baqarah

Keutamaan lainnya dari dua ayat terakhir Al Baqarah adalah sebagai penangkal syaitan. Rasulullah SAW juga bersabda, Setiap ayat dari Al-Quran memiliki cahaya dan setiap surah memiliki keutamaan. Ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah adalah sebuah ayat yang sangat penting, sehingga setiap kali diajarkan kepada seorang anak, Iblis tidak akan mendekatinya hingga pagi. Dengan mengamalkan membaca dua ayat terakhir Al Baqarah, kita akan dilindungi dari godaan dan pengaruh jahat syaitan. Ini menunjukkan betapa besar perlindungan Allah SWT terhadap hamba-Nya yang berusaha mengamalkan ajaran-Nya.

Tafsir dan Hikmah dari 2 Ayat Terakhir Al Baqarah

Tafsir dari dua ayat terakhir Al Baqarah adalah sebagai berikut:
2 ayat terakhir al baqarah

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari (kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari (kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Tafsir dari dua ayat terakhir Al Baqarah mengajarkan kepada kita tentang prinsip kesanggupan dan kemurahan Allah SWT. Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Kita sebagai manusia diberi kebebasan untuk berusaha dan berbuat kebaikan, serta berdoa kepada Allah untuk menjaga kita dari kesalahan dan memberi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Hikmah dari dua ayat terakhir Al Baqarah adalah pentingnya kita untuk senantiasa menyadari keterbatasan kita sebagai manusia dan mengandalkan Allah sebagai pelindung dan penolong kita.

Kesimpulan

Keutamaan, tafsir, dan hikmah dari dua ayat terakhir Al Baqarah adalah bukti keagungan Al-Quran dan rahmat Allah SWT kepada umat-Nya. Melalui dua ayat terakhir Al Baqarah, kita diajarkan tentang pentingnya membaca Al-Quran, mengamalkan firman Allah, dan berdoa kepada-Nya. Dengan mengamalkan dua ayat terakhir Al Baqarah, kita akan mendapatkan berkah, dilindungi dari godaan syaitan, serta merasakan kemurahan dan kemudahan dari Allah SWT. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin.