close

Mengapa Dunia Perpolitikan Tidak Pernah Lepas Dari Konflik Sosial​

mengapa dunia perpolitikan tidak pernah lepas dari pertentangan sosial​

Dikarenakan dunia politik menyangkut orang banyak/penduduk luas yg memiliki tujuan dan maksut yg berlainan.sehingga munculah konflik sosial pada ketika menyatuhkan tujuan dan maksut tersebut.

Semoga membantu…

Jelaskan mengapa dunia perpolitikan tidak pernah lepas dari konflik sosial

alasannya adalah politik itu punya kaitan dengan sosial

mengapa dalam dunia perpolitikan tidak pernah lepas dari pertentangan sosial

Karena semua bersaing untuk memenangkan hak nya masing” .dan berhak untuk menang dalam hal politik

Mengapa Dunia Perpolitikan tidak pernah lepas dari Konflim sosial ?

Dikarenakan dunia politik menyangkut orang banyak/masyarakat luas yg mempunyai tujuan dan maksut yg berlainan.sehingga munculah konflik sosial pada dikala menyatuhkan tujuan dan maksut tersebut.

Semoga membantu…

Jelaskan mengapa dunia perpolitikan tidak pernah lepas dari konflik sosial

sebab dunia perpolitikan menyangkut beberapa orang yang pada dasarnya dia ialah mahluk sosial

  Pasangan suami istri berpenglihatan normal mempunyai anak laki-laki buta warna.