close

Salah Satu Contoh Pelaksanaan Hak Asas Manusia Di Bidang Sosial Budaya

salah satu acuan pelaksanaan hak asas insan di bidang sosial budaya

Salah satu teladan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang sosial budaya ialah kebebasan dalam menuntut pendidikan.

Asas kesatuan sosial budaya di indonesia ialah

asas kekeluargaan smga mbantu

Contoh asas kejujuran di bidang sosial budaya?

-Jujur dalam melaksanakan apapun terutama dalam berkata/berbicara

-Jujur dalam melakukan pekerjaan dan tidak curang.

maaf klo salah..

like+follow ya..

Asas kesatuan sosial budaya di Indonesia yaitu

Jawaban:

asas kekeluargaan

*maaf kalo salah

Sistem demokrasi indonesia yakni demokrasi pancasila yang sumber ajarannya yaitu nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas-asas,diantaranya …..

Jawaban:

senantiasa kerja sama………………..

  MAKALAH ESSENSI DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK MASA DEPAN