close

√ Geguritan Tema Sosial

Geguritan tema Sosial
4 tiap bait berisi 4baris!

Jawaban:

cita-citaku

karya:Sida ramdhani

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas y

Geguritan tema Sosial<br />4 tiap bait berisi 4baris!<br />​” title=”Geguritan tema Sosial<br />4 tiap bait berisi 4baris!<br />​”/> </p>
<p></p>
<h2><span class=buatlah geguritan dgn tema kemasyarakatan sosial

Berikut ini yakni geguritan dgn tema sosial : bahu-membahu.

Pembahasan:

Gotong-Royong

Diten libur wonten ing papan dusun

Satunggaling pakempalan ingkang tansah mawi rukun

Ingkang dipun rembag perkawis dusun

Bersih lingkungan program sampun kasusun

Gotong royong maju sareng

Nyingkirake lingkungan kang peteng

Supados tangsah seneng

Hasile ingkang indah kadeleng

Kangge sehate para wargo

Gotong royong monggo tetep dijogo

Supados dusun tetep tumoto

Masyarakat ingkang kanthi rejo

geguritan tema sosial

Kanca

Kanca, tembung kang ora jangkep sak ukara
Nanging ndhuweni werdi kang aktual
Kanca, uga bisa dadi titikane solah bawaning manungsa.
Yen kanca apik mampu melu apike

Kanca, tembung kang asring sinalah guna
Apa maneh yen tinambah tembung “nglumrahi kanca”
Senajan weruh kanca tumindak culika
Ora ngelingake nanging malah melu tumindhak mafia

buatlah geguritan dgn tema sosial/kritik

Berikut ini adalah geguritan dgn tema sosial : tolong-menolong.

Pembahasan:

Gotong-Royong

Diten libur wonten ing papan dusun

Satunggaling pakempalan ingkang tansah mawi rukun

Ingkang dipun rembag perkawis dusun

Bersih lingkungan program sampun kasusun

Gotong royong maju sareng

Nyingkirake lingkungan kang peteng

  Dimensi Pembangunan Dengan Istilah Global

Supados tangsah seneng

Hasile ingkang indah kadeleng

Kangge sehate para wargo

Gotong royong monggo tetep dijogo

Supados dusun tetep tumoto

Masyarakat ingkang kanthi rejo

Pelajari lebih lanjut:

  1. Materi perihal pemahaman & ciri-ciri geguritan https://sosiologiku.com/tugas/233578
  2. Materi wacana teladan geguritan https://sosiologiku.com/peran/4769538
  3. Materi mengenai geguritan ihwal rumah & sekolah https://sosiologiku.com/tugas/13861393

Detail Jawaban:

Kelas : –

Mapel : Bahasa Jawa

Bab : Geguritan

Kode : –

#TingkatkanPrestasimu

gawe geguritan tema sosial​

Jawaban:

Nyawijining bangsa kuwi prapta dudu amung nawala

Nanging uga caraka kanggo yektining panggayuh

Uga marganing jangkah kanggo mijiling mongkog kang jati

Kanggo yektining adil sejahtera, tata titi tentrem karta raharja

Penjelasan:

Semoga Membantu ♡