close

Buatlah Teks Geguritan Bahasa Jawa Bertema Adhik​

buatlah teks geguritan bahasa jawa bernuansa adhik​

Jawaban:

Adhikku

Adhikku kang jenenge Fatmawati di celok Fatma lahire tanggal 19 Maret taun 2016 umure Saiki wes 7 taun aku seneng banget bisa nduwe adhik wadon

Penjelasan:

mAAF jika salah

geguritan bahasa jawa tema linkungan

Judul:Apike alam

Apike Alam
Ati sing lara dadi waras
Yen ndeleng apike alam iki
Pikiran sing lesu dadi tuntas
Ndeleng ciptan sing Kuasa

Matur syukur marang Gusti
Sing wis nyiptake bumi iki
Lan saisine
Kita kudu ngrawat alam iki Marang dunya kang luwih apik.

Semoga mampu membantu

geguritan bahasa jawa tema lingkungan

                                         LINGKUNGAN

Ngadeg jejeg ing tepining rawa

Suara endah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyian desa tepi rawa

angin kang sumilir

ana ing anatarane godhong-godhong

srenginge abang mbranang

saka kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit peteng

Angin ing kampungku sore iki

Prau-prau nelayan setya nunggoni tekane

diombang-ambingke ombak rawa

prau nelayan nggolek iwak ing padhanging rembulan

Praune katon katiup angin

Nanging nelayan kuwi ora wedi

amarga angin ombak dadi kancane saben dina

Petenge Wengi kang wis sepi nyeyet

Mbulan katon mlaku saka ngetan ke ngulon

Padhang mbulan madangi pelataran

Lintang-lintang katon gumebyar

kang ora  kapetung driji

Madhangi Jagat kang uwis sepi

  Iklan Lowongan Pekerjaan Banyak Dipublikasikan Melalui Media Cetak Yaitu…

buatlah teks geguritan bahasa jawa bernuansa adhik​

Rean lan adhine

Rean duwe adhine sing umure luwih enom patang taun tinimbang dheweke, jenenge Rendy.Dheweke kerep dolanan bareng, bal-balan, layangan, lan liya-liyane.Rendy kuwi bocah sing manut, jarang padu karo kakange.

Nyatane, dheweke terinspirasi saka sosok sedulure dhewe, kanggo dheweke, Rean minangka sedulur sing wicaksana.Rean dadi panutane, dheweke kesepakatan yen wis gedhe bakal nggawa efek sing faktual marang lingkungan sekitare, kaya dene Rean sing wis mulangake akeh perkara.Rendy kepengin dadi bocah sing sregep sinau, seneng tetulung marang liyan, jujur lan bekti marang wong tuwa.

SEMOGA BERMANFAAT^^

Geguritan bahasa jawa bertemakan globalisasi

Globe ialah globe yg pinyar